Ratsmekontakti tugevuse indikaatorid

Pole kordagi kasutatud, originaalpakendis